YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Ortadoğu Holding olarak yaklaşık 40 yıllık geçmişimize hem Türkiye çapında hem de global olarak ses getiren pek çok başarılı yatırım ve proje sığdırdık. İnşaat ve karayolu taşımacılığı ile başladığımız yolda bugün ülkemiz için kritik olduğunu düşündüğümüz farklı alanlarda faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yenilikçi ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmek ve bunların neticelerinin ülkemiz ve dünya için olumlu katkıları olduğunu görmek bizler için en büyük ödüldür.

Her geçen gün büyüyen Grubumuzun buna paralel olarak kurumsallaşma yolunda da çok önemli adımlar attığını görmek ve bu yöndeki çabaların özveriyle devam etmesi; bugüne kadarki başarılarımızın gelecekte de devam edeceğine dair önemli ipuçları vermektedir. Buna paralel olarak çalışmalarımıza; temel değerlerimizden taviz vermeden devam ederek sürdürülebilir büyümemizi korumak istiyoruz.

Ülkemizin ve dünyanın tekâmül ve terakkisine katkıda bulunmak için sadece ekonomik alanda değil; sosyal ve eğitim alanlarında da hizmet vermeyi, bizlere düşen önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu alandaki hizmetlerimizi Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Güneysu Kültür Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gibi eğitim ve kültür kurumlarında aktif rol alarak yerine getirmeye gayret ediyoruz.

AHMET GÜR Yönetim Kurulu Başkanı