İCRA KURULU BAŞKANI MESAJI

Genelde tüm dünya ülkelerinde özelde ise Avrupa ülkelerinde baş gösteren ciddi ekonomik krizlere rağmen Türkiye’de büyüme ve özellikle son 10 yıldaki istikrar artarak devam etmektedir. Kaçınılmazdır ki bu istikrar Türkiye’yi ekonomik bir güç hâline getirmektedir. Aynı zamanda da bu güçle birlikte Türkiye, bir çekim merkezi olma hüviyetine de iyice bürünmüştür. Hiç şüphesiz ki büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekmektedir. Bu vesileyle her türlü planlamanın yapılması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. 20 yıl önce tahmin edilemeyecek bir uluslararası iş birliği içerisine giren Türkiye’nin günümüzde neredeyse ticaret yapmadığı ülke kalmamıştır. Aynı zamanda tüm dünya ülkeleriyle olan ilişkilerimiz de gün geçtikçe artmaktadır.

1981 yılında uluslararası taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyetine başlayan Ortadoğu Holding, günümüzde enerjiden inşaata, sağlıktan lojistiğe, gıdadan dış ticarete ve çevre teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla da yetinmeyen Grubumuz, ülkemize katma değer sağlayacak alanlarda yatırımlarını yapmaya devam edecektir. Elbette ki tüm bu çalışmalar nitelikli insan gücüyle yapılabilmektedir. Bu düşünceyle Holding olarak nitelikli insan gücüne ziyadesiyle önem vermekteyiz. Bünyemizdeki çalışanlarımızın yarısından fazlası lisans ve lisansüstü eğitim sahibi arkadaşlardır.

El attığı tüm alanlarda başarılı neticeler elde eden Grubumuz; yürüttüğü projelerle, hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınırlığını artırmıştır. Özellikle enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki yatırımlarımız yurt dışından yakından takip edilmektedir.

Girdiği tüm alanlarda elde ettiği başarılardan da anlaşılacağı üzere Ortadoğu Holding, yenilikçi ve inovatif iş fırsatlarını araştırır ve bu alanlarda yatırım yapar. Grubumuz sağlık sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve bu alanda öncü bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda 48 MW kurulu güç ile Avrupa’nın en büyük “Çöp Gazından Enerji Üretim Projesi”ni geliştiren de yine Ortadoğu Holding’tur.

Ortadoğu Holding, yenilebilir ve konvansiyonel enerji yatırımlarından fosil yakıtların değerlendirilmesine, konut ve ticari yapıların projelendirilmesi ve inşaatından uluslararası lojistik ve nakliyata, sağlık tesisleri danışmanlığı, inşaatı ve işletmesinden yenilikçi atık ve çevre yönetimi çözümleri geliştirilmesine, gıda üretiminden katma değerli dış ticarete kadar ülke ekonomisine birçok alanda katkıda bulunmaktadır.

Elbette ki bunca geniş bir yelpazede olabilmek ve bunun altından başarıyla kalkmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu doğrultuda önemli adımlar atmaktayız.

Hedeflerimiz doğrultusunda enerji santralleri yatırımlarına büyüyerek devam edeceğiz. 50 MW’a yaklaşan kurulu güç kapasitemizi 5 yıl içerisinde 500 MW kurulu güce ulaştırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji alanlarında yatırım aşamasındaki projelerimize devam edeceğiz. Bununla birlikte konvansiyonel enerji alanında 300 MW seviyesinde bir termik santral kurmayı planlıyoruz. Bunların yanında 5 yıldızlı bir otel ile turizm sektörüne girmeyi hedefliyoruz. 390.000 m² inşaat alanına sahip olan Grubumuz, özellikle İstanbul başta olmak üzere konut ağırlıklı projelere devam edecektir.

Girdiğimiz tüm alanlara öncelikle ince eleyip sık dokunmuş bir fizibilite çalışmasından sonra adım atıyoruz. İnanıyoruz ki herhangi bir konunun ilmine vâkıf olduğumuz takdirde o işte başarı kaçınılmazdır. Kısaca değinmek gerekirse çalışma değerlerimizi şu anahtar kelimelerle anlatabilirim: Müşteri odaklılık, inovasyon, kaynak optimizasyonu, sürdürülebilir iş modeli, kurumsallaşmış yönetim, önce ilim sonra uygulama, planlı çalışma, cesaret ve hedef odaklılık…

MEHMET GÜR İcra Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi