ENERJİ

ORTADOĞU ENERJİ GRUBU

Ortadoğu Holding bünyesinde 2007 yılında faaliyete geçen Ortadoğu Enerji Grubu, “Çevre Dostu Enerji Üretimi” sloganıyla İstanbul’da Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk on sırada yer alan “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini gerçekleştirmiştir.

Söz konusu projeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İSTAÇ A.Ş. tarafından işletilen “Avrupa Yakası Kemerburgaz-Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası”nda 33,8 MW kapasiteye sahip bir tesisin ve “Anadolu Yakası Şile-Kömürcüoda Sahası”nda 16.9 MW kapasiteye sahip bir tesisin kurulmasını kapsamaktadır.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZAYDAŞ Kurumu tarafından işletilen “Solaklar-Kocaeli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası”nda 6.5 MW ve’’ Dilovası Sahasın’’nda 2,1 MW kapasiteli bir Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali kurulmuştur. Şirketimiz, söz konusu olan tesislerde ürettiği elektrikle toplam 270.000’in üzerinde konuta enerji sağlama kapasitesine sahiptir.

Bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 25 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçilmektedir. Şirketimiz, gerçekleştirdiği 4 projeyle yıllık yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımına katkı sağlamaktadır.

Şirketimizce çöp gazından elektrik üretim santralleri 2018 yılı itibarıyla devredilmiştir.

                                                                                 cevre

Yenilenebilir enerjinin tüm türlerine yoğun ilgisi olan Ortadoğu Enerji Grubu bugün faaliyetlerine çöp gazından enerji üretiminin yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerjisi yatırımlarını sürdürmektedir. Yenilenebilir enerji alanında hidroelektrik enerjisi, biokütle enerjisi ve RDF gazifikasyonu da Ortadoğu Enerji Grubunun yakından ilgilendiği ve aktif olarak proje geliştirdiği alanlardır.

Diğer taraftan, termik enerji ve fosil yakıtlar gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımları da projelendirme aşamasındadır. Ortadoğu Enerji Grubu, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra elektrik ticareti; karbon ofset kredisi ticareti; petrol, doğalgaz ve kayagazı arama ile mühendislik-inşaat alanlarında da faaliyetlerini sürdürmektedir.

200 MW’lık üretim lisansı ile Türkiye enerji sektörünün önemli aktörlerinden birisidir.

ORTADOĞU ENERJİ GRUBU’NUN FAALİYET ALANLARI:

 • ELEKTRİK ÜRETİMİ
  • YENİLENEBİLİR ENERJİ
   • Çöp gazından enerji
   • Rüzgar enerjisi
   • Güneş enerjisi
   • Jeotermal enerjisi
   • Hidroelektrik enerjisi
   • Biokütle enerjisi
   • RDF gazifikasyonu
  • KONVANSİYONEL ENERJİ
   • Termik Enerji
   • Kömür Gazifikasyonu

 • ELEKTRİK TİCARETİ
 • KARBON OFSET KREDİSİ TİCARETİ
 • YERALTI KAYNAKLARI
  • PETROL, DOĞALGAZ VE KAYAGAZI
 • MÜHENDİSLİK, TEDARİK VE İNŞAAT (EPC)

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL-TÜRKİYE 0212 210 25 25 0212 221 51 52