YÖNETİM


Yönetim Kurulu Başkanı

İcra Kurulu Başkanı / CEO

Yönetim ve Teknoloji Danışmanı

Kurumsal İlişkiler
Direktörü

Mali ve İdari İşler
Direktörü

Strateji ve İş Geliştirme
Direktörü
İŞ ALANLARI

Enerji Grup Başkanı

İnşaat Grup Başkanı

Sağlık Grup Başkanı

Nakliyat Yöneticisi